When: 26. Jan 2011 at 00:00 -

Abstract

Geek Night:
 
 

Automatisk build og deploy med Maven

Speaker: Mads Pultz, Trifork

Time: 26. januar, 2011, kl. 16.30 - 18.30

Place: VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S

Contact: Tine Grarup

Fee: Free

Language: Dansk

Abstract:

Siden introduktion af Maven for små 10 år siden er Maven gået hen og bliver de facto standard for byg af Java applikationer. Tilhængere af Maven sætter pris på de konventioner det bygger på samt ikke mindst den bagvedliggende infrastruktur der benyttes i forbindelse med dependency management - en infrastruktur som også alternative byggeværktøjer lukrerer på. I de fleste sammenhænge forbindes Maven kun med byg og ikke så meget deploy - og når der tales om deploy er det primært deploy ifm. integrationstest i et continues integration miljø og ikke deploy til demo- og produktionsmiljøer.

På denne GeekNight vil vi med udgangspunkt i en konkret case indenfor den financielle sektor berette om hvordan Maven er blevet brugt som fundament til at opbygge et ensartet byg- og deploysystem til brug i alle Java miljøer i organisationen. Udfordringer som ...

• granularitet (hvordan skal kodebasen opdeles i Maven byg
• håndtering af release procedure
• sporbarhed af deployments til demo og produktion
• integration til IDE (i dette tilfælde Eclipse/Rational Application Developer)
• deployment til applikationsserver (i dette tilfælde Websphere)
• forankring af det nye system blandt udviklere
• sameksistens med eksisterende Ant baseret byg
• håndtering af samtidig udvikling på de applikationer og komponenter som der blev lavet Maven byg for
• hvordan tester vi at det nye system virker som det gamle og uden for meget manuelt arbejde

... er nogle af de udfordringer som projektet skulle tage stilling til. Det vil for den konkrete case blive belyst hvordan disse udfordringer er blevet håndteret og der vil blive lagt op til debat.

Registration


We're sorry, registration is closed